Адрес: България, Ямбол 8600

e-майл: moniconi@abv.bg

Печатна база:

вход 1:  ул. “Руен” 70

вход 2:  ул. “Индже войвода” 37

тел.: 0884 464605

Офис център:

ул. “Преслав” 19

тел.: 0884 464601